Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

ἀτάρ

ἐπ. αὐτάρ΄ σύνδ., πάντα ἐν ἀρχῇ προτάσεως.΄ἀλλά, ὅμως, ἐν πάσῃ περιπτώσει, πάντως, ὁπωσδήποτε, πρὸς τούτοις, ἐξ ἄλλου | 2. τὸ ἀτάρ ἐνίοτε ἀπαντᾶ στὸ μέν, ὡς ἐμφαντικότερον τοῦ δέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: