Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

ὅστις, ἥτις, ὅ τι ἢ ὅ,τι

ἐπ. ὅ,ττι' ἀναφ. ἀντων.' ὁτιδήποτε, ὁποιοσδήποτε, ὅποιος, πᾶς ὅστις, πᾶν ὅ,τι, κάθε τι τὸ ὁποῖον | 2. τὸ οὐδ. ὅ τιὅ,τι καὶ ἀπολ. ὡς ἐπίρ.' γι’ αὐτό, γι' αὐτὸν τὸν λόγο | 3. παρὰ τοῖς ἀττ. ποιηταῖς χρησιμοποιεῖται ἐνίοτε ἁπλῶς ἀντὶ τῆς ὅς | 4. σὲ πλάγια ἐρώτηση, γιατὶ, τί;

Κλήση της ἀναφ. ἀντων. ὅστις, ἥτις, ὅ,τι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: