Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

εἴτε..., εἴτε...

(εἰ + τε)' ἤ..., ἤ...' στὸν Ὅμηρο στὸ πρῶτο εἴτε ἀνταποκρίνεται ἐνίοτε τὸ σύμπλεγμα ἤ καί ἀντὶ τοῦ δεύτερου εἴτε, ἤ ἅπλῶς τὸ εἰ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: