Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

σύμπας

-πασα, -παν' (σύν + πᾶς)' ἐπ. καὶ ἀττ. ξύμπας' ὅλος ὁμοῦ, ἅπας, ὁλόκληρος, ὅλως συγχρόνως, ὡς ἕνα σῶμα | 2. ὁ σύμπας στρατός=τὸ σύνολο τοῦ στρατοῦ | 2. τὸ σύμπαν=τὸ ὅλο μαζί' ὡς ἐπίρ. τὸ σύμπαν=γενικῶς, ἐν γένει, ἐντελῶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: