Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

ἐπιφέρω

(ἐπί + φέρω)' φέρω, θέτω, ἐπί τινος, ἐπιθέτω' ἐπιφέρω πόλεμον=κινῶ πόλεμον ἐναντίον τινός' ἀπόλ., ἐπιτίθεμαι, προσβάλλω | 2. κατηγορῶ | 3. παρέχω, συνεισφέρω' ἐν κακῇ ἐνν., ἐπιβάλλω ἐπί τινος.

ΙΙ. μέσον, ἐπιφέρομαι' φέρω μετ᾿ ἐμαυτόν, φέρω ὡς προῖκα | 2. παθ., ἐπιφέρομαί τινι=ὁρμῶ κατά τινος, προσβάλλω, ἐπιτίθεμαι, καταδιώκω, ἐπιδιώκω' ἀπόλ., ἀκολουθῶ, ἔρχομαι κατόπιν, συμβαίνω ἔπειτα ἀπό τι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: