Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

μαντοσύνη

(ἡ)' (μάντις)' ἡ τέχνη τῆς μαντείας, ἡ προφητικὴ τέχνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: