Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

κότος

(ὁ)' ὀργή, μῆνις, ἔχθρα, ἐχθρότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: