Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

ὄφρα

συνδ. τελικός' ἵνα, ὡς, διὰ νά, ἐπὶ σκοπῷ νά..., πρὸς τὸ σκοπὸ νά... | 2. ἐπίρ. χρόνου ἢ χρον. σύνδ.' ἕως, ἐφ᾿ ὅσον (χρόνον), ἐνόσῳ | 3. ἕως ὅτου, μέχρι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: