Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

οἴκοι

(οἶκος)' ἐπίρ.' ἐν τῷ οἴκῳ, κατ᾿ οἶκον | 2. τὰ οἴκοι=οἱ οἰκιακὲς ὑποθέσεις | 3. ἡ οἴκοι (ἔνν. πόλις)= ἡ πατρίς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: