Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

πάλιν

καὶ πάλι, ἐπίρ.' ἐπὶ τόπου, πίσω, πρὸς τὰ πίσω' πάλιν δοῦναι=δίδω πίσω, ἀποδίδω, ἀποκαθιστῶ | 2. σημαίνει καὶ ἀντίφαση ἢ ἐναντιότητα, τοὐναντίον, ἀπ᾿ ἐναντίας, ἀντιστρόφως' οὐδὲ πάλιν ἐρέει=δὲ θὰ σοῦ ἀντειπεῖ.

ΙΙ. ἐπὶ χρόνου, πάλι, ἐκ νέου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: