Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

ἀμείνων, ον

ἀνωμ. συγκρ. τοῦ ἀγαθός (ὑπερθ. ἄριστος): καλύτερος, ἰσχυρότερος, γενναιότερος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: