Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

ἐπιτηδές

μτγν. ἐπίτηδες, ἐπίρ. (ἐπὶ + τάδε)' ἐπὶ ὡρισμένῳ σκοπῷ, ἐπὶ τούτῳ, ἐσκεμμένως | 2. σκοπίμως, σχεδιασμένως | 3. δολίως, πονηρῶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: