Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

βωτιάνειρα

(ἡ)' (βόσκω + ἀνήρ)' ἡ τρέφουσα ἄνδρες, τροφὸς ἡρώων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: