Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

ἀποδίδωμι

(ἀπό + δίδωμι)' δίδω πίσω, ἐπιστρέφω, ἀποκαθιστῶ' κυρ., δίδω τι πίσω ὡς ὀφειλόμενο, ἀνταποδίδω | 2. ἐπὶ χώρας, ἀποδίδω, ἀποφέρω, παράγω | 3. παραχωρῶ, ἐπιτρέπω | 4. καθιστῶ τι τοιοῦτον ἢ τοιοῦτον | 5. παραδίδω εἴς τινα, ἐμπιστεύομαι εἴς τινα.

ΙΙ. ἀμτβ. περίπου ὅπως τὸ ἐπιδίδωμι=αὐξάνομαι.

ΙΙΙ. μέσον, δίδω, πωλῶ, ἐνοικιάζω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: