Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

μεταφράζω

(μετά + φράζω)' παραφράζω, μεταφράζω, ἐρμηνεύω.

ΙΙ. μέσον, μεταφράζομαι, σκέπτομαι περί τινος' ταῦτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις, Ἰλ.

[
μεταφρασόμεσθα, μέλλ. (Α 140)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: