Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

πώποτε

(πω + ποτέ)' ποτὲ ἕως τώρα, κάποτε, κάποτε ἕως τώρα, κατὰ τὸ πλεῖστον δηλώνει ἄρνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: