Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

ἀλεγίζω

ἐν χρήσει κατ᾿ ἐνεστ. καὶ ἐπ. πρτ. μόνον ἀλέγιζον, (ἀλέγω)' βασανίζω ἐμαυτὸν διά τι, φροντίζω περί τινος, μεριμνῶ διά τι (μετὰ γεν. πράγμ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: