Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

ὄρος

ἰων. οὖρος (τό), (ὄρνυμι): βουνό, ὡς καί νῦν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: