Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

ἀνορούω

(ἀνά + ὀρούω, ὄρνυμι)' ἀνεγείρομαι, ἀναπηδῶ, ἀναβαίνω ταχέως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: