Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

ἔπειμι (Β)

(ἐπί + εἶμι)' ἔρχομαι ἤ πηγαίνω πρός τι | 2. ἐμφανίζομαι | 3. ἀπολ. ἔρχομαι ἐγγύς, πλησιάζω, προσεγγίζω | Β. ἐπέρχομαι, ἐπιτίθεμαι, ἐναντίον τινός' οἱ ἐπιόντες=οἱ ἐπιτιθέμενοι, οἱ εἰσβολείς | Γ. ἐπὶ συμβάντων, γεγονότων, ἐπέρχομαι, συμβαίνω, καταφθάνω.

ΙΙ. ἐπὶ χρόνου, ἔρχομαι ἔπειτα ἀπὸ ἄλλον, ἀκολουθῶ, διαδέχομαι' τὸ ἐπιόν=πᾶν ὅ,τι συμβαίνει εἴς τινα, ἢ καὶ τὸ μέλλον.

ΙΙΙ. διατρέχω, διέρχομαι.

ΙV. ἐπιθεωρῶ καὶ ἀριθμῶ.

[
ἔπεισιν γ’ πληθ. ἐν. ἐνεστ.(Α 29)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: