Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

αὐτίκα

ἐπίρ.' (αὖτι + προσφ. –κα)' (αὐτός)' εὐθύς, ἀμέσως, πάραυτα, κατ᾿ εὐθεῖαν' αὐτίκα καὶ μετέπειτα=ἐν τῷ παρόντι (τώρα ἀμέσως) καὶ ἐν τῷ μέλλοντι | 2. ἐπὶ παραδείγματι, λόγου χάριν' αὐτίκα γὰρ ἄρχει διὰ τίν᾿ ὁ Ζεύς;=ὁ Ζεύς, διὰ νὰ φέρω ἕνα παράδειγμα, μὲ ποιὰ μέσα κυβερνᾶ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: