Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

ἐνθάδε

(ἔνθα + -δε), ἐπίρ.' πρὸς τὰ ἐδῶ | 2. ἐκεῖ.

ΙΙ. ἐπὶ χρόνου, νῦν, τώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: