Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

πρόσφημι

(πρός + φημί): φημί, λέγω πρός τινα, προσφωνῶ.

[
προσέφη, ἀόρ. β’ (Α 84)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: