Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

οὔτε

(οὐ + τε)' ἐπίρ. καὶ συμπλ. σύνδ.' καὶ ὄχι, καὶ δέν...

ΙΙ. ἐπαναλαμβανόμενο, οὔτε... οὔτε..., ὡς καὶ νῦν' ἐνίοτε ἀντὶ τοῦ δεύτερου οὔτε ἀκολουθεῖ οὐδέ, ἄλλοτε δέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: